TYÖNTEON OPPIMISMUOTOILU

Työelämässä menestyminen edellyttää aktiivista osaamisen kartuttamista. Toisinaan uusien tietojen ja taitojen oppiminen voi kuitenkin tuntua vaikealta ja raskaalta. Silloin tarvitaan strategista oppimisen johtamista, joka pohjautuu henkilökohtaisiin lähtökohtiisi sekä oppimaan oppimisen taitoihisi.

Oppimismuotoilijana minä autan sinua tunnistamaan juuri omaa ammatillista kasvuasi parhaiten tukevat työskentelytavat. Tarjoan sinulle kolme 60 minuutin pituista valmennustuntia, joiden aikana kerron käytännönläheisen tiivistetysti kaikki tärkeimmät työssä oppimiseen ja sen johtamiseen liittyvät kasvatusteoreettisen tiedot. Teemme myös yhdessä erilaisia harjoitustehtäviä, jotka vahvistavat identiteettiäsi oppivana asiantuntijana, lisäävät oppimismotivaatiotasi, muovaavat vahvuuksistasi käytössäsi olevia voimavaroja, sekä kartoittavat erilaisia keinoja, joiden avulla voit luoda tulevaisuuttasi oppivana asiantuntijana. Lisäksi kehitämme sinulle työarkeesi soveltuvan kasvustrategian, jota pääset toteuttamaan työarjessasi.

Halutessasi kirjoitan tapaamisten aikana käydyistä keskusteluistamme ajatteluasi ja oppimistasi reflektoivia muistiinpanoja, jotka lähetän sähköpostiisi. Lisäksi saat oppimismuotoilun päättyessä sähköisen osallistumistodistuksen, joka osoittaa sitoutumisesi työssä oppimisen sekä inhimillisemmän työelämän kehittämiseen. Oppiminen on työelämän tärkeintä pääomaa, ja siksi oppimistaan johtavat asiantuntijat ovat ainutlaatuisen arvokkaita! Voit hyödyntää todistusta esimerkiksi rekrytointi- tai palkkaneuvottelutilanteissa.

Palvelun hinta: 299,99e.

Tarkemmista käytännönjärjestelyistä sovimme palveluun ilmoittautumisesi yhteydessä. Valmennustunnit toteutetaan paikkariippumattomasti verkossa turvallisella etäyhteydellä. Ennen oppimismuotoilun alkua lähetän sinulle sähköpostiisi kutsulinkin, jonka klikkaamalla pääset osallistumaan tapaamisiin.

Ilmoittaudu oppimismuotoiluun vapaamuotoisesti sähköpostitse: laura@oppimistajohtamassa.com