Miniopas: Ajanhallinta asiantuntijatyössä

Olen alkuvuoden 2021 tehnyt kaupallista yhteistyötä Kuvaksinin kanssa. Kyseessä on nuori kotimainen yrittäjä, joka valmistaa kauniita ja käytännöllisiä paperituotteita. Sain valita itselleni kasan arkeeni sopivia tarroja ja olen testaillut niitä osana ajanhallintataitojeni kehittämistä. Aiheen tiimoilta toteutin myös neliosaisen ”Ajanhallinta asiantuntijatyössä” -minioppaan. Tähän oppaaseen olen kiteyttänyt kaikki isoimmat oivallukseni kalenteroimiseen ja omien menojen aikatauluttamiseen liittyen! JosJatka lukemista ”Miniopas: Ajanhallinta asiantuntijatyössä”

Mindfulness ratkaisuna työssä jaksamisen haasteisiin

Mindfulness on noussut yhdeksi työelämän merkittävimmistä henkisistä käytänteistä. Mindfulnessilla tarkoitetaan tietoista ja hyväksyvää läsnäoloa, jota pyritään saavuttamaan erilaisten henkisten harjoitteiden – kuten meditaation – kautta. Näitä harjoitteita on ryhdytty hyödyntämään myös työpaikoilla esimerkiksi osana henkilöstöjohtamisen välineitä tai työyhteisöjen harrastustoimintaa. Mindfulnessin koetaan lisäävän työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista erityisesti niillä aloilla, joissa työuupumus ja muut työssä jaksamisenJatka lukemista ”Mindfulness ratkaisuna työssä jaksamisen haasteisiin”