Kasvuvalmennus – mitä se on?

Yritykseni OPPIMISTA JOHTAMASSA tarjoaa oppiville asiantuntijoille kasvuvalmennuksen palveluita.

Mutta mitä kasvuvalmennus tarkoittaa käytännössä? Missä, milloin ja miten sitä tehdään? Kuka siitä hyötyy? Vastaan näihin kysymyksiin tässä blogipostauksessa.

Kasvuvalmennus tavoittelee ammatillista kasvua

Kasvuvalmennuksessa hyödynnetään erilaisia ihmistieteellisiä teorioita sekä käytännön keijona, joiden avulla on tietoisesti mahdollista edistää omaa ammatillista kasvuaan.

Kasvuvalmennuksen ytimessä coachaava työskentelyote

Tarjoamani kasvuvalmennus pohjautuu coaching -ohjausmenetelmään. International Coach Federation (IDF) määrittelee coachingin ”kumppanuudeksi ja ajattelua herättäväksi luovaksi prosessiksi, joka inspiroi asiakasta hyödyntämään henkilökohtaista ja ammatillista potentiaaliaan. Valmennusprosessi avaa usein asiakkaassa piileviä mielikuvituksen, tuotteliaisuuden ja johtajuuden lähteitä”. Suomen coaching yhdistystyksen mukaan ”Coaching auttaa asiakasta fokusoimaan ajatteluaan ja toimintaansa, saavuttamaan tavoitteitaan sekä suunnittelemaan toimintastrategioita. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä.

Kasvuvalmennukseni taustalla on ajatus siitä, että jokaisessa ihmisessä on enemmän osaamista kuin mitä päälle päin ensisilmäyksellä näyttää. (Työ)elämänhistorian aikana jokaiselle on kehittynyt ajatusvääristymiä sekä omaa oppimista ja kasvua estäviä uskomuksia. Erilaiset pelot ja mielen sisäiset esteet hankaloittavat rohkeiden ja omannäköisten päätösten tekemistä. Kasvuvalmennuksessa näitä ajattelumalleja tutkitaan ja kyseenalaistetaan, jotta ihmisen todellinen potentiaali saadaan käyttöön. Coachaavan työotteen kannalta on olennaista, että asiakas oppii avartamaan omaa tietoisuuttaan ja rikastuttamaan ajatteluaan. Valmentajana minulla ei siis tarvitse olla substanssiosaamista asiakkaan työnkuvasta tai senhetkisestä työtilanteesta, koska asiakas on itse oman työnsä asiantuntija. Sen sijaan minun tehtäväni on ohjata asiakkaan kasvuprosessia, joka mahdollistaa hänelle omassa työssään oppiminen ja onnistumisen.  

Kasvuvalmennus sopii kaikille, joilla on halua ja voimavaroja kasvaa työssään

Kasvuvalmennukseen voi osallistua ammattialastaan tai työnkuvastaan riippumatta kuka tahansa oman työelämänsä tutkimisesta ja kehittämisestä kiinnostunut asiantuntija. Perusedellytyksenä kuitenkin on, että asiakas kokee olevansa työkykyinen ja hänellä on energiaa osallistua valmennustapaamisiin, joissa tehdään intensiivistä ajattelutyötä. Etua on myös siitä, että asiakas on innostunut ja motivoitunut kehittämään työelämäänsä.

Jos asiakas kokee olevansa työssään uupunut tai jollain muulla tavalla erittäin pahoinvoiva, voi tuolloin paras ohjausmuoto olla kasvuvalmennuksen sijaan terveydenhuollollinen tai terapeuttinen, joiden avulla häntä tuetaan pääsemään takaisin oman työkykynsä perustasolle. Sitten kun voimavarat on eheytetty takaisin ja työelämässä jaksaminen taas mahdollistuu, voi kasvuvalmennus tarjota hedelmällisen alustan työn tutkimiselle ja kehittämiselle esimerkiksi siitä näkökulmasta, miten työhyvinvointia koettelevat tilanteet pystyttäisiin jatkossa ennaltaehkäisemään.

Kasvuvalmennuksesta on asiakkaalle useita erilaisia hyötyjä

Valmentajana autan asiakasta onnistumaan työssään, ottamaan käyttöönsä vahvuuksiaan sekä löytämään itsessään piilevää potentiaalia, oppimistaitoja ja innostusta. Päätavoitteena on asiakkaan oman ajattelun kirkastaminen ja toiminnan fokusoiminen hänen tilanteessaan oikeisiin asioihin. Tällöin asiakas ottaa tietoisen vastuun omista toimintatavoistaan ja valinnoistaan, mikä auttaa esimerkiksi halutun muutoksen tiellä olevien esteiden voittamisessa. Lopputuloksena syntyy tarkkaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Näin mahdollisuudet vaikuttaa oman työelämänsä kehittämiseen moninkertaistuvat. Tämä motivoi, lisää itseluottamusta ja saa työn tuntumaan merkitykselliseltä. Valmennuksen päätyttyä asiakkaalla on runsaasti henkilökohtaiseen kasvuunsa liittyvää viisautta sekä erilaisia käytännön ajattelumetodeja, joita hän voi hyödyntää työelämässään aina tarvittaessa.

Kasvuvalmennus mahdollistaa suunnitelmallisen ammatillisen kasvun sekä vahvistaa intoa ja rohkeutta tavoitteiden saavuttamiseen. Valmentajana pyrkimyksenäni on tukea asiakkaan kokonaisvaltaista ja kestävää oppimista, mikä parantaa merkittävissä määrin hänen toimintakykyään.

Laura Rautio (Työelämän kasvuvalmentaja ja oppimismuotoilija)

Kasvuvalmennuksessa opetan asiakkaalle, kuinka hän voi työssä oppimiseensa ja ammatilliseen kasvuunsa panostamalla ratkaista työhönsä liittyviä haasteita sekä tavoitella urahaaveitaan. Valmennuksessa pohdimme esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millainen rooli työllä on elämässäsi? Mitä haluat saavuttaa työtä tekemällä? Miten kuvailisit ”itsesi näköistä” työelämää? Millaiseksi asiantuntijaksi haluat kasvaa? Miten voisit onnistua ja oppia kukoistamaan työssäsi? Miten voisit ratkaista työhösi liittyviä haasteita? Lisäksi suosittuja kasvuvalmennuksen aiheita ovat esimerkiksi työelämän käännekohtiin, muutostilanteisiin, työhyvinvointiin, työyhteisöongelmiin, ajanhallintaan, arvojen ja motiivien tutkimiseen, uuden työpaikan saamiseen liittyvät kysymykset.

Kasvuvalmennusta ohjaa oppimisen ja ihmissuhdetyön asiantuntija

Olen koulutukseltani kasvatustieteen maisteri ja Certified Coach.  Tutkintoihini sisältyy laajasti niin kasvatustieteen, psykologian, sosiologian kuin johtajuustieteenkin opintoja. Kasvuvalmentajana hyödynnän monipuolisesti ihmistieteellistä perehtyneisyyttäni; minulla on käytössäni useita teoreettisia työkaluja sekä näkökulmia, ja sovellan niitä asiakkaideni ammatillisen kasvun tukemiseen. Ohjausotteeni on inhimillinen ja kannustava. Iso osa valmennustyöstä on luottamuksellista keskustelua. Esitän paljon avoimia kysymyksiä, joiden pohtiminen rikastuttaa asiakkaan ajattelua esimerkiksi uusia näkökulmia tarjoamalla. Tarjoan myös asiakkaan tilanteeseen sopivia aikuispedagogisia harjoitustehtäviä, joiden avulla ammatillinen kasvuprosessi vahvistuu.

Kasvuvalmennus rakentuu luottamuksellisesta keskustelusta ja aikuispedagogisista harjoitustehtävistä

Kasvuvalmennuksen prosessi alkaa, kun asiakas ilmoittaa osallistumishalukkuutensa. Seuraavaksi sovimme ensimmäisen tapaamisemme, jonka aikana kartoitamme asiakkaan henkilökohtaisia tarpeita ja toiveita valmennuksen suhteen. Alkukartoituksesta saamieni tietojen perusteella suunnittelen ja räätälöin juuri kyseistä asiakasta parhaiten palvelevan valmennuskokonaisuuden, joka koostuu valmennustunneista, itsenäisistä harjoitustehtävistä sekä sähköpostikonsultaatiosta / -tuesta. Lisäksi laadimme asiakkaan kanssa toimintasuunnitelman, jota hän lähtee valmennuksen aikana toteuttamaan. Tarkemmista käytännönjärjestelyistä sovimme kunkin asiakkaan kanssa erikseen, ja siksi esimerkiksi valmennuksen kesto vaihtelee asiakaskohtaisesti. Yleensä valmennustunnit kestävät 60 – 120 min ja ne toteutetaan paikkariippumattomasti verkossa turvallisella etäyhteydellä.

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s