Thomas Eriksonin tietokirjat: idiootteja, psykopaatteja, kehnoja pomoja ja laiskoja alaisia ympärilläni

Neljä persoonallisuustyyppiä – neljä väriä

Thomas Erikson on ruotsalainen yrityskonsultti ja kirjailija, joka on työssään keskittynyt erityisesti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Hän on kirjoittanut neljä suureen suosioon noussutta tietokirjaa: Idiootit ympärilläni, Psykopaatit ympärilläni, Kehnot pomot ympärilläni sekä Laiskat alaiset ympärilläni. Kirjoissa hän esittelee viihdyttävästi ja konkreettisesti psykologi William Moulton Marstonin 1920-luvulla kehittämää DISC-järjestelmää, jonka pohjalta on myöhemmin kehitetty neljä persoonallisuustyyppiä. Kutakin tyyppiä luonnehditaan omalla väriprofiilillaan, jotka kuvaavat tyyppien välisiä käyttäytymiseroja.

PUNAISTA TYYPPIÄ kuvataan vahvaksi, päättäväiseksi, tulosorientoituneeksi, tehokkaaksi, vaativaksi, kunnianhimoiseksi, kilpailuhenkiseksi, suorasukaiseki ja riippumattomaksi.

KELTAISTA TYYPPIÄ kuvataan sosiaaliseksi, seuralliseksi, inspiroivaksi, vaikuttavaksi, optimistiseksi, ystävälliseksi, itsevarmaksi ja innokkaaksi.

VIHREÄÄ TYYPPIÄ kuvataan huomaavaiseksi, tasapuoliseksi, kärsivälliseksi, periaatteelliseksi, huomaavaiseksi, rauhalliseksi, anteliaaksi ja auttavaiseksi.

SINISTÄ TYYPPIÄ kuvataan tarkaksi, analyyttiseksi, yksityiskohtaiseksi, systemaattiseksi, varovaiseksi, puoleettomaksi, laatutietoiseksi ja perusteelliseksi.

Eriksonin mukaan noin 80% ihmisistä on yhdistelmä kahta eri väriä. Vain 5% edustaa yhtä väriämallia, ja lopuilla hallitsevia värejä on kolme. Yleisin väri on vihreä ja sen erilaisten yhdistelmät, kun taas harvinaisin väri on punainen ja sen erilaisten yhdistelmät. Sukupuolten värisiin käytöseroihin Erikson ei kirjoissaan paneudu.

DISC-analyysi ja sen perusteella kehitetyt värimallit eivät tietenkään vastaa kaikkiin kysymyksiin siitä, miten ihmiset todellisuudessa toimivat. Mallit kuitenkin tarjoavat työkaluja erilaisten persoonallisuustyyppien ymmärtämisen ja toimintatapojen kehittämiseen. Väriprofiileja ei voi myöskään käyttää minkäänlaisten persoonallisuushäiriöiden tai muiden lääketieteellisten diagnoosien tekemiseen. Tutkijat ovat kehittäneet useita ihmisen persoonallisuuksia ja käyttäytymistä selittäviä teorioita ja parhaiten DICS-analyysia voi hyödyntää rinnakkain niiden kanssa.

Lisäksi koen tarpeelliseksi huomauttaa, että Erikson ei siis ole itse kehittänyt DISC-järjestelmää eikä värimalleja. Usein kuulen puhuttavan nimenomaan Eriksonin järjestelmästä tai värimalleista, mikä on harhaanjohtavaa. Talouselämän artikkeli kertoo, että Erikson on tutustunut malliin parisenkymmentä vuotta sitten  ja oppinut sen kautta tuntemaan itseään paremmin. Työssään hän alkoi hyödyntämään DISC-järjestelmää rekrytoidessaan työntekijöitä. Eriksonin mukaan hänen kirjansa tarjoavat vain perustiedot itse järjestelmästä. Jos lukija kiinnostuu aihepiiristä enemmänkin, hän voi sen inspiroimana opiskella lisää psykologisista teorioista.

Thomas Eriksonin kirjat pohjautuvat DISC-järjestelmään, josta on kehitetty neljä erilaista värimallia. Värimallit kuvaavat erilaisia persoonallisuustyyppejä.

Oma värikkyyteni

Ennen kirjojen lukemista suosittelen tekemään leikkimielisen testin (esimekiksi Anna– tai Oma-aika -lehden sivuilta), jotta saat jonkinlaisen mielikuvan siitä, mitä värimallia itse mahdollisesti edustat. Painotan kuitenkin vielä toistamiseen, että värimallit ovat vain suuntaa antavia kuvauksia eivätkä näin täysin tyhjentäviä kuvauksia ihmisistä. Ihmiset ovat monimutkaisia ja ainutlaatuisia. Heitä ei siis voi lokeroida täysin yksiselitteisesti.

En kerennyt lukea montaakaan sivua, kun olin jo täysin innoissani eri värimalleista sekä Eriksonin oivaltavasta kirjoitustyylistä. Siksi päädyinkin lukemaan kaikki neljä kirjaa! Niiden perusteella uskoisin oman persoonani koostuvan punaisesta, keltaisesta ja sinisestä värimalleista. Vihreää minussa on tuskin lainkaan, valitettavasti. Idiootit ympärilläni -kirjan perusteella ajattelin olevani hyvin vahvasti keltainen. Muita kirjoja lukiessa kuitenkin tajusin, että todellisuudessa minä vain haluaisin olla keltainen tyyppi, koska pidän monia hänelle kuuluvia piirteitä ihailtavina. Todellisuudessa minussa taitaa olla myös hyvin paljon punaista ja sinistä…

Uskon, että työelämässä persoonassani korostuvat siniset ja keltaiset piirteet. Sen sijaan vapaa-ajalla olen enemmänkin punainen ja keltainen. Keittiöpsykologin ottein olen myös analysoinut lähipiiriäni ja todennut sieltä löytyvät mitä mielenkiintoisimpia väriyhdistelmiä! Olen aina kokenut viihtyväni vahvojen ja mielenkiintoisten persoonien ympäröimänä, joten ehkäpä siksi myös oma ystäväpiirini koostuu hyvin monenlaisista persoonista. Erityisesti omasta lähisuvustani löytyy paljon punaisia tyyppejä. Siinä taitaa olla selitys myös minun punaisuuteeni – mihinkäs sitä karvoistaan pääsisi 😀 Sen sijaan avomieheni on hyvin, hyvin, hyvin vihreä. Paljastakoon myös, että useimmat erimielisyytemme taitavat johtua juuri minun punaisuudestani ja hänen vihreydestään. Pääsääntöisesti meidän vastakohtamme kuitenkin vain vahvistavat toisiaan 🙂

Mutta minun keittiöpsykolointini riittäköön nyt tämän postauksen osalta! Siirrytään itse kirjojen pariin 😀

Kirja 1: Idiootit ympärilläni

Luin kirjan äänikirjana.

Kirjan kuvauksessa lukee osuvasti: “Kuinka opit ymmärtämään muita ja itseäsi.” Tähän yhteen toteamukseen voi tiivistää kirjan yli kolmellasadalla sivulla käsitellyt teemat.

Ajatteletko, että ihmiset ympärilläsi ovat idiootteja? He selvästikin ajattelevat ja käyttäytyvät aivan eri tavalla kuin sinä. Tavalla, jota sinun on vaikea ymmärtää.

Kirja saa sinut ymmärtämään, miksi ihmiset käyttäytyvät niin eri tavoin ja ajautuvat sen takia jopa sosiaalisiin konflikteihin. Erikson esittelee Disc-järjestelmän pohjalta kehitetyt neljä persoonallisuustyyppiä ja niihin yhdistetyt värimallit. Hänen kuvauksensa ovat tarkkoja ja esimerkit osuvia. Erikson paneutuu jokaiseen värimalliin esimerkiksi niiden vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta. Kirja kannustaa referoimaan tekstiä oman persoonallisuutensa kohdalla. Jotta voisit ymmärtää muita, tulee sinun ensin ymmärtää itseäsi. Kirja myös opastaa siihen, miten pääset samalle aaltopituudelle eri persoonallisuustyyppien kanssa ja opit toimimaan heidän kanssaan luontevasti.

Ja kuten kirjan kuvaus lupaa: kirjan luettuasi havahdut takuuvarmasti huomaamaan, että idioottien määrä ympärilläsi on vähentynyt huomattavasti.

Kirja 2: Psykopaatit ympärilläni

Luin kirjan äänikirjana.

Tässä kirjassa persoonallisuustyyppejä kuvaaviin värimalleihin syvennytään vaikuttamisen ja manipuloimisen näkökulmasta. Kirjassa todetaan, että psykopaattisia piirteitä on huomattavasti useammalla ihmisellä kuin mitä aiemmin on tiedetty. Erikson arvelee, että Suomessakin on jopa on yli 100 000 psykopaattia! Elokuvissa esitetyt kylmäveriset sarjamurhaajat eivät kuitenkaan vastaa arkipäiväistä todellisuutta psykopaattisia piirteitä omaavista ihmisistä.

Useimmiten psykopaatit ovat poikkeuksellisen karismaattisia, ystävällisiä ja viehättäviä. He ovat kohteliaita ja rehellisiä – tai ainakin heistä saa sellaisen mielikuvan. Psykopaateilla on taito vakuuttaa kenet tahansa missä ja milloin tahansa. He kontrolloivat muita ja saavat muut uskovaan vääristelemäänsä totuuteen.

Kirja kuvailee psykopaattisia piirteitä, minkä jälkeen se keskittyy kuvailemaan, miten psykopaatit tunnistavat eri värimallien heikkoudet. Näitä heikkouksia he käyttävät häikäilemättömästi hyväkseen. Useimmiten toinen osapuoli ei ole tästä lainkaan tietoinen, vaan nielee kiltisti kaiken, mitä psykopaatti hänelle syöttää… ellei sitten opi tunnistamaan omia heikkouksiaan ja niitä persoonansa piirteitä, jotka ovat helposti manipuloitavissa. Kirja auttaa tunnistamaan nämä piirteet, jotta jatkossa sinun on mahdollista vastustaa sinuun kohdistuvaa manipulointia.

Ja apua! Jos huomaat, että olet todella läheisessä ihmissuhteessa psykopaatin kanssa, Erikson jakaa vain yhden hyvän neuvon: lähde.

Kirja 3: Kehnot pomot ympärilläni

Luin kirjan äänikirjana.

Kirjassa Erikson paljastaa, että häntä ovat aina inspiroineet erityisen huonot pomot. He saavat hänet pohtimaan, mikä tekee johtamistyöstä niin vaikeaa ja mikä saa monet epäonnistumaan siinä. Entä miksi työelämässä ylipäätänsä tarvitaan johtajia – vai tarvitaanko edes?

Olipa kyse mistä tahansa alasta tai organisaatiosta, johtamisessa on pitkälti kyse viestinnästä. Tässä vaiheessa todennäköisesti jo tiedätkin, että  eri värimallit käyttäytyvät hyvin eri tavoin välittäen samalla ympärilleen hyvin erilaisia viestejä. Ja suurin osa työpaikan ongelmista (Eriksonin mukaan peräti 90%) johtuu huonosta kommunikaatiosta.

Erikson esittelee kirjassa, miten kuhunkin värimalliin luokittautuvat pomot käyttäytyvät esimiestehtävissään. Tiesitkö muuten, että johtajilla ilmenee paljon varsinkin punaisia persoonallisuuspiirteitä? Kuitenkin myös muista värimalleista löytyy esimiesainesta. Kaikissa persoonallisuustyypeissä on luontaisia vahvuuksia johtamistyöhön, mutta myös heikkouksia. Tässä kirjassa paneudutaan erityisesti siihen, miten erilaisten pomojen kanssa voi tulla toimeen – myös niiden kaikista hankalimpien kanssa.

Lisäksi Erikson avaa motivaation vaikutusta siihen, miten eri tavoin jopa saman värimallin edustajat voivat toimia. Työelämässä meillä kaikilla on omat lähtökohtamme ja tavoitteemme eikä niitä sovi jättää sivuuttamatta persoonallisuustyyppejä tarkastellessa.

Kirja 4: Laiskat alaiset ympärilläni

Luin kirjan äänikirjana.

Tämä on rinnakkaisosa Kehnot pomot ympärilläni -kirjalle. Kirjoissa käsitellään pitkälti samat asiat, mutta eri näkökulmista. Laiskat alaiset ympärilläni on suunnattu johtajille, joista toisinaan tuntuu, että hänen alaisensa ovat vätyksiä ja laiskottelijoita. Tai niuhottajia ja pilkunviilaajia. Tai taivaanrannanmaalaireita ja… Todennäköisesti kyse on kuitenkin siitä, että esimies ja alaiset ovat vain hyvin erilaisia persoonia. Siksi heidän on vaikea ymmärtää toisiaan. Onneksi tämä kirja auttaa siinä!

Kirjassa Erikson jakaa käytännöllisiä neuvoja siihen, kuinka esimies voi oppia kohtaamaan alaisiaan ja mahdollistamaan heidän täyden potentiaalinsa. Hän ei säästelee sanojaan esimiehen velvollisuuksia ja osaamisvaatimuksia kohtaan. Erikson kuitenkin rohkaisee, että lähes kuka vain voi kehittyä hyväksi johtajaksi – se kuitenkin vaatii kovaa työtä, sinnikästä harjoittelua sekä sitoutumista elinikäiseen oppimiseen.

Mitä kirjoista voi oppia?

Itse ainakin koen, että luettuani Eriksonin kirjat minun on helpompi toimia sellaisissa tilanteissa, jotka olen ennen kokenut haastaviksi. Tai ei se tilanteiden haasteellisuus ole vieläkään kadonnut, mutta nykyisin luotan jo omiin vuorovaikutuskykyihini sen verran, että suoriudun tilanteista tyydyttävästi. Uskallan avata suuni.

Ehkä isoin kirjoista oppimani oivallus on ollut se, että minun ei kannata ottaa ihmisten asiatonta tai tökeröä käyttäytymistä henkilökohtaisesti. Useimmiten kyse saattaa olla jopa siitä, ettei henkilö edes tarkoittanut olla epäkohtelias – erilaisista persoonallisuuksistamme johtuen minä vain tulkitsin hänet niin. Tulevaisuudessa osaan olla myötätuntoisempi ja kärsivällisempi muita kohtaan, enkä paheksu enää niin herkästi (omasta mielestäni) huonoa käytöstä.

En aio tässä postauksessa tiivistää sen kummemmin tekemiäni ahaa-elämyksiä. Ihan vain siltä varalta, ettei joku jättäisi kirjoja lukematta sen takia. Toisaalta ajattelen myös, ettei tiivistäminen ole edes mahdollista. Ei siis ole oikotietä onneen. Yksi kirjojen pääpointeista on nimittäin siinä, että jokainen meistä tulkitsee ne omista lähtökohdistaan käsin. Sisältö on sama niin sinulle kuin minullekin, mutta ymmärrämme ne varmasti osittain eri tavalla. Siksi suosittelen investoimaan arvokasta aikaasi ja lukemaan kirjat itse. Tulet varmasti hyötymään siitä juuri sinulle tärkeällä tavalla.

Kirjat siis todella tarjoavat välineitä itseensä tutustumiseen sekä ihmisten välisen yhteisymmärryksen rakentamiseen. Uskon, että kirjasta on hyötyä kaikille niille, jotka työskentelevät ihmisten kanssa tai ylipäätänsä kohtaavat elämässään muita ihmisiä.

Oletko sinä lukenut Thomas Eriksonin tietokirjoja?

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s