Näin voit kasvaa taitavaksi johtajaksi

Johtajaksi kasvaminen on elämänlaajuinen matka. Taitava johtaja myöntää oman keskeneräisyytensä ja näkee sen ennemminkin mahdollisuutena kuin puutteena. Hän tiedostaa, että kehittyminen on välttämätöntä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Sen lisäksi hän tuntee sisäistä halua koleilla, ihmetellä, luoda, tutkia ja ymmärtää asioita. Niinpä taitava johtaja näkee ympärillään – kaikilla elämänsä osa-alueilla – lukuisia erilaisia oppimismahdollisuuksia. Kun hän etsii erilaisia tapoja kasvaa ja kehittyä johtajana, hän etsii samalla erilaisia tapoja kasvaa ja kehittyä ihmisenä.

Varsinaisten johtajuustietojen ja -taitojen kartuttaminen edellyttää sekä teoreettista johtajuustieteen tuntemusta että käytännön kokemusta johtamistyöstä. Teorian opiskelu tarjoaa johtamistyössä tarvittavaa käsitteellistä ymmärrystä, kun taas käytännön johtamistyössä tehdyt havainnot mahdollistavat teoriatiedon soveltamisen erilaisissa tilanteissa.

Käsitteet ilman havaintoja ovat tyhjiä

– havainnot ilman käsitteitä ovat sokeita.

(Immanuel Kant)

Johtajuuden teoria ja käytäntö ovat kuin kaksi erillistä vuorta, jotka valloittamalla on mahdollista saada oma johtajuusosaamisensa kukoistamaan. Vuorten valloittaminen edellyttää kuitenkin sinnikästä kiipeämistä, mikä saattaa olla hetkittäin hyvinkin raskasta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Samalla vuorikiipeilijä saattaa löytää itsestään yllättäviä voimavaroja, joiden olemassaolosta hän ei aikaisemmin ollut tietoinen. Hän pääsee myös tuntemaan palkitsevaa onnistumisen iloa jokaisesta kiipeämästään rinteestä. Mitä korkeammalle vuorta hän kiipeää, sitä enemmän hän kehittää omaa sisukkuuttaan ja ketteryyttään. Välillä kiipeilijä pysähtyy hengähtämään ja tarkastelee karttaan merkittyä reittiä. Hän huomaa, että valtavan vuoren rinteitä pystyisi kapuamaan monesta eri suunnasta; sen toiselta puolelta löytyy vielä täysin valloittamattomia polkuja, harjanteita ja onkaloita.

Kun kiipeilijä lopulta nousee vuoren huipulle, hänen mielensä täyttyy monenkirjavista tuntemuksista, aina ylpeydestä haikeuteen. Hän katsoo edessään aukeavaa uskomattoman kaunista maisemaa eikä voi uskoa silmiään. Kiipeilijä hengittää syvään raikasta vuori-ilmaa ja nauttii sisällään kuplivasta olosta. Hän miettii kulkemaansa matkaa ja sen mieleenpainuvimpia vaiheita. Lisäksi hän saattaa mitä todennäköisemmin todeta, että parasta antia vuorenvalloituksessa ei ollutkaan itse huiputus, vaan se kaikki muu, mitä tapahtui matkalla huipulle.

Teoriaa opiskellessaan ja käytännön työtä tehdessään taitava johtaja oppii ymmärtämään johtajuuden merkityksellisyyden nyky-yhteiskunnassa: Hän oivaltaa sen tosiasian, että menestyvät ja osaavat organisaatiot ovat yhä enemmän riippuvaisia tavoitteellisesta yhdessä tekemisestä sekä yhteisistä onnistumisen kokemuksista. Niinpä johtamistyön keskeiset tavoitteetkin liittyvät henkilöstön palvelemiseen; heidän osaamisensa kehittämiseen, työssä jaksamisen tukemiseen, organisaation toimintaan sitouttamiseen ja muutosvalmiuden parantamiseen. Lisäksi taitava johtaja osaa tunnistaa henkilöstön voimavaroja edistävät intressit pelkästään taloudellisista hyötymispyrkimyksistä sekä ymmärtää niiden osittaisen ristiriitaisuuden, mutta myös riippuvuuden toisistaan. Hän pyrkii aktiivisesti etsimään tasapainoa erilaisten tulos- ja kustannuspaineiden sekä yhteisöllisen ja avoimen työskentelyilmapiirin rakentamisen välillä.

Jotta johtaja voi onnistua näissä tavoitteissa, häneltä edellytetään esimerkiksi seuraavia valmiuksia:

Persoonallisten piirteiden sijaan taitavaan johtajuuteen liitetään tapoja suhtautua itseensä, toisiin ihmisiin ja työn tekemiseen sekä toimia niiden mukaisesti. Henkilöstö odottaa johtajalta, että hänen ohjaamanaan luodaan tavoitteet, joita lähdetään yhteistuumin saavuttamaan. Johtajan kannustaa ja rohkaisee henkilöstöä hyödyntämään omia taitojaan sekä ohjaa opettelemaan sitä, mitä ei vielä osata. Hän käyttää valta-asemaansa viisaasti toimimalla esimerkiksi yhteistyöhaluisesti ja -kykyisesti, oikeudenmukaisesti, huolellisesti, joustavasti, vastuullisesti, rehellisesti, maltillisesti, kunnioittavasti sekä rakentavaa palautetta ja kiitosta antaen.

Todellisen johtajuuden ajatellaan perustuvan pikemminkin omalla toiminnalla ansaittuun asemaan kuin nimitettyyn titteliin. Johtajuutta myös ilmenee yhä laajemmalla organisaatiossa ja sitä jaetaan organisaation jäsenten kesken, koska työskentely tapahtuu yhä enemmän itseohjautuvissa ryhmissä ja tiimeissä. Johtajan ei tarvitse olla enää kaikkitietävä eikä häneltä tarvitse löytyä vastauksia kaikkiin kysymyksiin, koska tiimissä työskentelee monta muutakin oman alansa asiantuntijaa. Siksi johtajan on tärkeää osallistaa henkilöstöä päätöksentekoon ja näin rakentaa yhteistä näkemystä siitä, miten erilaisia tilanteita pyritään ratkaisemaan.

Niinpä tieto-osaamisen sijaan johtajuudessa korostuvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Suurin osa johtamistöistä liittyy tiedon jakamiseen, avoimen ja luottavaisen ilmapiirin rakentamiseen, toisten näkemysten kuuntelemiseen, ristiriitojen ratkomiseen sekä kompromissien ja yhteisymmärryksen etsimiseen. Johtajalta edellytetään näiden asioiden hallitsemista niin kasvokkain kuin etäyhteyksienkin kautta tapahtuvassa vuorovaikutuksessa.

Edellä mainitut johtajuuden edellytykset saattavat kuulostaa paljolta, mutta ovat kuitenkin kaikkien harjoiteltavissa. Taitavat johtajat eivät ole sankarilliseen rooliinsa syntyneitä valioyksilöitä, jotka ratkaisevat yksin kaikki eteensä tulevat haasteet. Päinvastoin! Johtajuus on kaikkien opittavissa oleva taito, jota harjoitellaan elämänkulun eri vaiheissa yhdessä toisten kanssa.

Johtajuustieteellisistä tutkimuksissa ja teorioissa korostuu erityisesti neljä erilaista näkökulmaa, joiden reflektoiminen auttaa taitavaksi johtajaksi kasvamisessa:

Lopuksi: Pohdi, millaisia johtajuuteen liittyviä ajatuksia tämä artikkeli herätti sinussa. Koitko oivalluksia? Jäitkö miettimään jotain tiettyä näkökulmaa? Miten sinä olet kasvanut johtajana? Tutustu myös johtajuuteen kasvamisen elämänkulkuteoriaan!

Kiteytä mietteesi ja kirjoita ne paperille. Aseta paperi näkyville sellaiseen paikkaan, jossa se kiinnittää usein huomiosi töitä tehdessäsi. Niinpä voit palata näihin mietteisiin tulevien päivien ja viikkojen aikana, sekä tarkastella, mitä termi ”taitava johtaja” tarkoittaa sinun työssäsi.

Jätä kommentti

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s